Raadslid aan het woord

De coalitie heeft een helder motto: bouwen, bouwen en bouwen. Het streven is het vergroten van het inwoneraantal om onze voorzieningen op peil te houden. Het bouwbeleid moet niet alleen gericht zijn op kwantiteit, maar ook op slimme benaderingen en een brede kijk op alle mogelijkheden. Ondanks talloze bouwplannen, blijft het volgens ELsss nog te schaars in de sociale woningbouw en betaalbare (starters)woningen. Hier moet verandering in komen.

De aandacht in kern Gennep concentreert zich momenteel op twee locaties: de Gennepermolen, waar een nieuw plan op tafel ligt – zij het opvallend vergelijkbaar met het plan uit de vorige raadsperiode, daar werden we niet vrolijk van – en de Groes, waar intensief wordt gewerkt aan een plan dat de mogelijkheden bekijkt, met behoud van een evenementenfunctie en de ontwikkeling van groene ruimte met speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken.

Als derde optie wijst ELsss op het benutten van de locatie nabij de oude basisschool Maria Goretti, waar SO Mikado nu zit. Dat gaat verhuizen naar de nieuw te bouwen lokalen in het KEC, samen met het gebied rondom het Pica Mare-complex. Het complex is verouderd en het zwembad is nodig aan vervanging toe.

Een allesomvattende ontwikkeling van het Pica Mare-complex en de omgeving kan de ambitie worden: een nieuw zwembad, passende woningbouw voor ouderen, jongeren en gezinnen, gecombineerd met veel groen en bomen. Een harmonieuze mix van woningen, sportfaciliteiten en een multifunctioneel centrum, gelegen in de groene omgeving van de Picardie.

Wie gaat dat betalen? Aangezien de gemeente Gennep grotendeels eigenaar is van de grond, stelt ELsss voor dat de voorzieningen betaald worden uit de opbrengst van de woningbouw. ELsss vindt het ‘t zeker waard om hier eens goed naar te kijken. Ik heb het bewust niet over ‘onderzoeken’, dat hebben we in het verleden namelijk al genoeg gedaan.

Danny Artz, ELsss
d.artz@gennep.nl